Kategorije

Sušilice rublja serije Mali velikani do 7 kg by Miele

Sušilice rublja serije Mali velikani do 7 kg

 • Uštedi 15%

  s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 7,0 kg u 37 minutama. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 7,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvalitetaJedinstvena Miele kvalitetaMiele Professional uređaji slove za učinkovite praoničke uređaje, na koje se profesionalni korisnik uvijek može osloniti. Materijali visoke kvalitete u... • Uštedi 15%

  s vrlo malom potrošnjom energ. i kratkim vremenima rada. Kapacitet punjenja 7,0 kg. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 7,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvalitetaJedinstvena Miele kvalitetaMiele Professional uređaji slove za učinkovite praoničke uređaje, na koje se profesionalni korisnik uvijek može osloniti. Materijali... • Uštedi 15%

  s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 7,0 kg u 37 minuta. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 7,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvalitetaJedinstvena Miele kvalitetaMiele Professional uređaji slove za učinkovite praoničke uređaje, na koje se profesionalni korisnik uvijek može osloniti. Materijali visoke kvalitete u... • Uštedi 15%

  s vrlo malom potrošnjom energ. i kratkim vremenima rada. Kapacitet punjenja 8,0 kg. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 8,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvalitetaJedinstvena Miele kvalitetaMiele Professional uređaji slove za učinkovite praoničke uređaje, na koje se profesionalni korisnik uvijek može osloniti. Materijali... • Uštedi 15%

  s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 8,0 kg u 42 minutama. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 8,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvalitetaJedinstvena Miele kvalitetaMiele Professional uređaji slove za učinkovite praoničke uređaje, na koje se profesionalni korisnik uvijek može osloniti. Materijali visoke kvalitete u...